SCB WEALTH เปิดตัวผู้นำทัพคนใหม่ “ยรรยง ไทยเจริญ” ตั้งเป้า AUM แตะ 2 ล้านล้านบาทใน 3 ปี

SCB แต่งตั้ง “นายยรรยง ไทยเจริญ” นำทัพคนใหม่ SCB WEALTH พร้อมเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งในการให้คำปรึกษาด้านบริหารความมั่งคั่ง (Advisory Capability) ยกระดับทีมที่ปรึกษาการเงินให้มีศักยภาพอย่างมืออาชีพ พร้อมพัฒนาคลังสมองด้านเทคโนโลยีการวางแผนการเงินอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจเวลธ์ของเมืองไทย ตั้งเป้าภายใน 3 ปี AUM แตะ 2 ล้านล้านบาท และตั้งเป้านักลงทุนดิจิทัลไว้ที่ 1.3 ล้านรายในปี 2567 ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ประกาศแต่งตั้ง นายยรรยง ไทยเจริญ ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wealth เป็นผู้นำทัพคนใหม่ของ SCB WEALTH ควบคู่กับตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale ที่ดูแลทั้งกลุ่มลูกค้าบุคคลที่มีความมั่งคั่งระดับสูง และกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ นายยรรยง นับเป็นบุคคลที่คร่ำหวอดด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุนมากว่า 20 ปี ที่ผ่านมาได้รับผิดชอบงานในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนจะมาร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ […]

ก.ล.ต.ออกเกณฑ์คุมสินทรัพย์ดิจิทัล ห้ามใช้ชำระสินค้าและบริการ

ก.ล.ต. ออกเกณฑ์กำกับการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่สนับสนุนการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสื่อกลางชำระค่าสินค้าหรือบริการ ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์ในการให้บริการของ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อไม่ให้สนับสนุนหรือส่งเสริมการนำ สินทรัพย์ดิจิทัล มาใช้เป็นสื่อกลางชำระค่าสินค้าและบริการ (Means of Payment) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินและระบบเศษฐกิจของประเทศ ตามที่ ธปท. และ ก.ล.ต. ได้หารือร่วมกันและเห็นความจำเป็นในการกำกับดูแล สำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ให้บริการอยู่ก่อนแล้ว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565   ตามที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้หารือร่วมกันถึงประโยชน์และความเสี่ยงของสินทรัพย์ดิจิทัล และเห็นความจำเป็นในการกำกับดูแลและควบคุมการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นสื่อกลางชำระค่าสินค้าและบริการ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจโดยรวม รวมถึงความเสี่ยงต่อประชาชนและธุรกิจ อาทิ ความเสี่ยงจากการสูญมูลค่าที่เกิดจากความผันผวนของราคา ความเสี่ยงจากการถูกโจรกรรมทางไซเบอร์ ความเสี่ยงข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล หรือการถูกใช้เป็นเครื่องมือของการฟอกเงิน คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงพิจารณาใช้อำนาจตามกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำกับดูแลการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจไม่ให้มีการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นเป็นสื่อกลางชำระค่าสินค้าและบริการ เนื่องจากอาจส่งผลให้เกิดการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้ในวงกว้างนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน   โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 […]

เกียรตินาคิน-เจนเนอราลี่เปิดตัวยูนิตลิงค์ ชูจุดเด่นชำระเบื้ย 3 ปี เปลี่ยนกองทุนได้เอง

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ผนึกกำลังเจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) รับกระแสโลกเปลี่ยนแปลงเร็ว ออกประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิงค์) ใหม่ “KKPGEN Wealth Signature Link (3P)” ทางเลือกการวางแผนทางการเงินที่ให้ครบและคุ้มค่าในสภาวะตลาดผันผวน ชูจุดเด่นตอบโจทย์ด้านความคุ้มครองชีวิตที่ให้สูงสุดถึง 5 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักรายปี แตกต่างด้วยระยะเวลาชำระเบี้ยสั้นเพียง 3 ปี และเปิดโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างอิสระในระยะยาว นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยหันมาให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินทรัพย์ ไม่เฉพาะเพียงกลุ่มนักลงทุนแต่ขยายสู่กลุ่มวัยทำงานมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น การลงทุนในกลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันแบบควบการลงทุน หรือยูนิตลิงค์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่หลายคนให้ความสนใจ ซึ่งจากการร่วมมือของเจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) และธนาคารเกียรตินาคินภัทร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มยูนิตลิงค์มีอัตราการเติบโตสูง ล่าสุดในปี 2564 เติบโตสูงถึง 59% จากปีก่อน และเป็นอันดับ 4 เมื่อเทียบกับตลาด ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่อง คือ ผลประโยชน์ที่ตอบโจทย์ด้านเป้าหมายทางการเงินที่หลากหลาย และบริการที่ปรึกษาด้านประกันและการลงทุนที่เราใส่ใจดูแลลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ ตลอดจนการรับฟังความต้องการของลูกค้าและนำมาปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงใจลูกค้าอยู่เสมอ สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ถือเป็นยูนิตลิงค์แบบชำระเบี้ยประกันภัย 3 […]

เปิดมุมคิดนักเศรษฐศาสตร์ มองเฟดขึ้นดอกเบี้ยทะลุเศรษฐกิจไทย

ในที่สุดธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ก็ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 3 ปี เพื่อเบรกอัตราเงินเฟ้อสหรัฐที่ร้อนแรงอยู่ในขณะนี้ พร้อมส่งสัญญาณว่าจะปรับอีกราว 6 ครั้ง ซึ่งจะทำให้ปลายปีนี้ดอกเบี้ยเฟดจะไปอยู่ที่ 1.75-2.00% ต่อปี รวมถึงจะเริ่มดูดสภาพคล่องคืน (QT) ในการประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ 3-4 พ.ค. 2565 จึงต้องมาพิจารณากันว่า จะกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าอย่างไรบ้าง ธปท.ยืนดอกเบี้ยต่ำฟื้นเศรษฐกิจ “ดร.ปิติ ดิษยทัต” ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 มี.ค. ก่อนเฟดประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยว่า ถึงแม้ว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ย แต่ไทยยังไม่จำเป็นต้องปรับดอกเบี้ยตาม โดยนโยบายการเงินยังคงให้น้ำหนักกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง และไม่สะดุด นอกจากนี้ การปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐเชื่อว่าจะไม่เป็นสาเหตุที่ทำให้ฟันด์โฟลว์ไหลออก เนื่องจากส่วนต่างดอกเบี้ยยังไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงนักลงทุนน่าจะมองเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะปานกลางเป็นหลักมากกว่าการมองเรื่องของผลตอบแทน 3 ข้อจำกัด เพิ่มแรงกดดัน ธปท. ขณะที่ “ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย” หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ประเมินว่า จากทิศทางนโยบายของเฟดอาจจะทำให้มีแรงกดดันในการดำเนินนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีข้อจำกัดมากขึ้น เพราะตอนนี้ ธปท.ยืนยันว่า ไทยยังไม่จำเป็นต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย […]

หุ้น ECL ปั้น 3 ธุรกิจใหม่ ผลักดันปี 65 รายได้เติบโต

หากเอ่ยถึงธุรกิจ “Non-Bank” หนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ ECL ประกอบธุรกิจปล่อยเงินกู้สำหรับคนซื้อรถยนต์มือสองเท่านั้น รถเก๋ง รถบิ๊กไบค์ รถบรรทุก เป็นต้น มานานกว่า 40 ปี !! ทว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำธุรกิจชะลอตัวในช่วงแรกก่อนจะตั้งหลักได้ สะท้อนผ่านผลประกอบการฟื้นตัวขึ้นจากปี 2563 เทียบปี 2564 กำไรสุทธิ 61.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 194.01 ล้านบาท หลังแนวโน้มลูกค้าเริ่มกลับมาปกติจ่ายเงินปกติแล้ว สะท้อนผ่านตัวเลขหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ปลายปีนี้คาดว่าจะเหลือ 4% จากปีก่อน 5-6% “ดนุชา วีระพงษ์” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ ECLให้สัมภาษณ์พิเศษ “กรุงเทพธุรกิจ” ว่า จากผลกระทบของโควิด-19 ทำให้ปี 2565 บริษัทมีการปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ ด้วยการขยายฐานช่องทางธุรกิจใน 3 […]

DTGO ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมมากที่สุดในโลก ประจำปี 2022

ความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรม รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และมีการกำกับดูแลที่ดีที่สุด นิวยอร์ก – บริษัทดีทึจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (DTGO) ได้รับเลือกจากสถาบัน Ethisphere ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในการกำหนดและพัฒนามาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมมากที่สุดในโลกประจำปี 2022 หรือ 2022 “World’s Most Ethical Companies” DTGO ถือเป็นองค์กรภาคธุรกิจแห่งแรกในไทยที่ได้รับการคัดเลือกติดต่อกันถึง 4 ปี นับตั้งแต่ได้รับครั้งแรกในปี 2562 อีกทั้งยังเป็น 1 ใน 5 บริษัทของภูมิภาคเอเชียที่ได้รับการยกย่องในปีนี้อีกด้วย สำหรับปี 2022 มีองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมทั้งสิ้น 135 องค์กร จาก 22 ประเทศ และ 45 กลุ่มอุตสาหกรรม นายปกิต เอี่ยมโอภาส รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “DTGO และกลุ่มบริษัทในเครือ รวมถึงทีมงานทุกคนรู้สึกตื่นเต้นและยินดีอย่างยิ่งที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานที่เข้มงวดของ World’s Most Ethical […]

บลจ.KWI หนุนลงทุนแบบ Smart เพื่อโลกสะอาดในอนาคต

บลจ. คิง ไว (เอเชีย) หรือ KWI เปิดตัวกองทุนใหม่ KWI SENERGY ลงทุนแบบ Smart เพื่อโลกสะอาดในอนาคต แถมมีหน่วยลงทุน SSF ให้เลือกลงทุน เพื่อสิทธิลดหย่อนภาษี เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) 21-29 มีนาคมนี้ นายสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) คิง ไว (เอเชีย) จำกัด หรือ KWI เปิดเผยว่า KWI เห็นว่า การลงทุนในกลุ่ม Smart Energy มีโอกาสเติบโตอย่างมากจากวิกฤติภาวะโลกร้อน ที่ทำให้ทั่วโลกร่วมมือกันและมีการลงทุนรวมกันกว่าปีละ 4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยใช้นวัตกรรมอัจฉริยะทางเทคโนโลยีในการสร้าง Smart Energy ประกอบกับสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครน จะส่งผลทำให้ยุโรปและอีกหลายประเทศลดการพึ่งพาพลังงานเชื้อเพลิงจากรัสเซียและหันมาเร่งการลงทุนใน Smart Energy และพลังงานทางเลือกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้การลงทุนในหุ้นกลุ่มดังกล่าวมีความน่าสนใจในเวลานี้และในอนาคต   KWI จึงได้เปิดตัวกองทุนแรกด้วย กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ […]

Andre Cronje ศาสดาแห่ง DeFi ประกาศวางมือจากวงการคริปโตฯ พร้อมทิ้ง 25 โครงการในมือ

นักพัฒนาที่โดดเด่นและผู้ก่อตั้งโครงการ DeFi สำคัญๆ ที่หนุนอุตสาหกรรมคริปโตฯ ประกาศวางมือจากอุตสาหกรรมบล็อกเชน พร้อมทั้งปิดการใช้งาน dApps และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับทั้ง 25 โครงการที่อยู่ในการดูแลของเขา Andre Cronje สถาปนิก DeFi ที่ปรึกษาด้านเทคนิคของมูลนิธิ Fantom และผู้ก่อตั้ง Yearn.finance ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ DeFi หรือระบบการเงินแบบกระจายอำนาจ ประกาศผ่านทางบัญชี Twitter ของเขาว่า การประกาศของ Cronje ทำให้ Keep3r (KP3R) ลดลง 16% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ขณะที่ Solidly (SOLID) เพิ่มขึ้น 9.4% จากช่วงเวลาเดียวกัน หลังจากนั้น ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในคืนวันอาทิตย์ตามเวลายุโรป อย่างไรก็ดี ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา โทเคนทั้งสองยังคงลดลง 33% และ 86% ตามลำดับ โดยทั้งสองเป็นโครงการที่ Cronje ได้ดำเนินการในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา […]

บสย.ผนึก SME D Bank จับคู่ กู้พร้อมค้ำ วงเงิน 2 พันล้านบาท

บสย. – SME D Bank ผนึกความร่วมมือ จับคู่ กู้พร้อมค้ำ “สินเชื่อ SMEs Re-Start” วงเงิน 2,000 ล้านบาท เร่งเติมทุนเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการเอสเอ็มอีธุรกิจท่องเที่ยว วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ได้ผนึกความร่วมมือกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ในโครงการจับคู่ กู้พร้อมค้ำ สินเชื่อ SMEs Re-Start วงเงิน 2,000 ล้านบาท ของ SME D Bank ร่วมกับโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS9 : ดีแน่นอน / บัญชีเดียว และโครงการ Micro 4 รายเล็กเสริมทุน เพื่อเติมทุนให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว เช่น […]

รัสเซีย-ยูเครน คลังเชื่อกองทุนน้ำมันฯ รับไหว ยังไม่ลดภาษีเบนซิน

รมช.คลังประเมินสงคราม “รัสเซีย-ยูเครน” ระยะสั้น เชื่อกองทุนน้ำมันฯ ยังมีเงินเพียงพอ ดูแลราคาพลังงานในภาพรวมได้ ยังไม่ลดภาษีน้ำมันเบนซิน วันที่ 7 มีนาคม 2565 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่เกิดขึ้นในขณะนี้นั้น เชื่อว่าจะเป็นสถานการณ์ในระยะสั้น เพราะขณะนี้นานาประเทศ ทั้งยุโรป อเมริกา และจีน ต่างก็พยายามเข้าไปดูและ เพื่อไม่ให้สถานการณ์ความรุนแรงขยายวงกว้างไปมากกว่านี้ อย่างไรก็ตาม จากผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อราคาพลังงาน และราคาสินค้าให้ปรับขึ้นสูงขึ้นนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามเข้าไปดูแลราคาไม่ให้พุ่งสูงจนเกินไป ซึ่งในส่วนของกระทรวงการคลังก็ดูแลให้เศรษฐกิจได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ส่วนเรื่องจะต้องใช้มาตรการลดภาษีน้ำมันเบนซินเข้าไปช่วยหรือไม่นั้น เชื่อว่าขณะนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ยังมีเงินเพียงพอที่จะสามารถดูแลราคาพลังงานในภาพรวมได้อยู่ “มองว่าสถานการณ์สงครามจะเป็นจะแค่ช่วงสั้น ขณะที่ผลกระทบต่อราคาพลังงาน โดยเฉพาะน้ำมัน กองทุนน้ำมันฯ ก็ยังมีเงินเพียงพอที่จะดูแลได้อยู่ ดังนั้น จึงเร็วไปที่จะมาพูดเรื่องการลดภาษีน้ำมันเบนซิน และในช่วงนี้จึงอยากขอความร่วมมือให้ลดการใช้รถส่วนตัวลง และหันมาใช้รถสาธารณะมากขึ้น เพื่อลดการใช้น้ำมัน และเป็นการช่วยประคองในภาวะที่เรามีปัญหาร่วมกัน” นายสันติกล่าว นอกจากนี้ กระทรวงที่ดูแลในเรื่องนี้ เช่น กระทรวงพาณิชย์ ก็ได้เข้าไปดูแลเรื่องราคาสินค้า กระทรวงพลังงาน ก็ได้เข้าไปดูแลเรื่องของราคาพลังงาน โดยเฉพาะน้ำมัน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อต้นทุน หรือกระทบต่อต้นทุนสินค้าน้อยที่สุด เพราะจะส่งผลต่อราคาสินค้า […]