ความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรม รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และมีการกำกับดูแลที่ดีที่สุด

นิวยอร์ก – บริษัทดีทึจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (DTGO) ได้รับเลือกจากสถาบัน Ethisphere ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในการกำหนดและพัฒนามาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมมากที่สุดในโลกประจำปี 2022 หรือ 2022 “World’s Most Ethical Companies”

DTGO ถือเป็นองค์กรภาคธุรกิจแห่งแรกในไทยที่ได้รับการคัดเลือกติดต่อกันถึง 4 ปี นับตั้งแต่ได้รับครั้งแรกในปี 2562 อีกทั้งยังเป็น 1 ใน 5 บริษัทของภูมิภาคเอเชียที่ได้รับการยกย่องในปีนี้อีกด้วย สำหรับปี 2022 มีองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมทั้งสิ้น 135 องค์กร จาก 22 ประเทศ และ 45 กลุ่มอุตสาหกรรม

นายปกิต เอี่ยมโอภาส รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “DTGO และกลุ่มบริษัทในเครือ รวมถึงทีมงานทุกคนรู้สึกตื่นเต้นและยินดีอย่างยิ่งที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานที่เข้มงวดของ World’s Most Ethical Companies รวมถึงทำให้มีองค์กรจากประเทศไทยได้อยู่ในรายชื่อระดับโลกจากสถาบันอันทรงเกียรตินี้อีกครั้ง”

“DTGO คือกลุ่มบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นด้วยพันธกิจที่ให้ความสำคัญทั้งด้านธุรกิจและสังคม โดยเรามีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานภายใต้แนวทาง #Social integrated business ที่ดำเนินธุรกิจและทำกิจการเพื่อสังคมคู่ขนานกันไป โดยมีการจัดสรร 2% ของรายรับสูงสุดให้กับการริเริ่มและดำเนินโครงการภาคสังคม เพื่อสร้างคุณค่าให้ทุกสิ่งบนโลก ซึ่งสอดคล้องกับอุดมการณ์ขององค์กรคือ “Adding Value in Everything We Do” ด้วยการยึดมั่นในแนวทางเหล่านี้ ทำให้เราสามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆ รวมถึงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ โดย MQDC บริษัทผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้ DTGO ได้ร่วมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ โรงพยาบาลสนามภาคเอกชนแห่งแรกในไทย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราได้ริเริ่มเพื่อสังคม”

นายทิมโมธี เออร์บริช (Mr.Timothy Erblich) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถาบัน Ethisphere กล่าวว่า “วันนี้ผู้นำธุรกิจต้องเผชิญหน้ากับภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แต่ทุกองค์กรยังคงดำเนินงานบนพื้นฐานของหลักจริยธรรม ความรับผิดชอบ และความไว้วางใจ ซึ่งทำให้เกิดการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เรายังคงได้รับแรงบันดาลใจจากทุกองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกที่แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทในการทำงาน เพื่อความซื่อสัตย์ ความยั่งยืน การกำกับดูแลที่ดี รวมไปถึงชุมชน ผมขอแสดงความยินดีกับ DTGO ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกในปีนี้”

การคัดเลือกองค์กรที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม หรือ World’s Most Ethical Companies เป็นการคัดเลือกประจำปี โดยสถาบัน Ethisphere ซึ่งมีการประเมินภายใต้ระบบ Ethics Quotient (EQ) โดยองค์กรต่างๆ จะได้รับคะแนนจากการให้ข้อมูลผ่านคำถามกว่า 200 ข้อเกี่ยวกับวัฒนธรรม บทบาททางสิ่งแวดล้อมและสังคม บทบาททางจริยธรรม การกำกับดูแลกิจการ และการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่แข็งแกร่ง

“DTGO ได้นำกระบวนการประเมินของ Ethisphere มาใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการพัฒนาหลักการและขั้นตอนการทำงานของเราให้อยู่ในระดับโลก” นายปกิต กล่าว

“ขั้นตอนการประเมินจริยธรรมดังกล่าวประกอบด้วย 5 หมวดหลักคือ ด้านกระบวนการดำเนินงานด้านจริยธรรมและการกำกับดูแล ด้านการสร้างวัฒนธรรมด้านจริยธรรม ด้านหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรในฐานะพลเมืองที่ดี ด้านการกำกับดูแลกิจการ และด้านความเป็นผู้นำและชื่อเสียงขององค์กร เรามองว่าจริยธรรมและความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร อีกทั้งความสำเร็จทางธุรกิจจะมีส่วนทำให้เราบรรลุเป้าหมายในการช่วยสังคมและโลกใบนี้ รวมไปถึงส่งเสริมการอนุรักษ์ระบบนิเวศและทำให้ทุกคนค้นพบศักยภาพสูงสุดในชีวิต”

นายปกิต เอี่ยมโอภาส
นายปกิต เอี่ยมโอภาส

DTGO มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการภาคสังคมผ่านการทำงานขององค์กรการกุศลมากมาย ซึ่งรวมถึงมูลนิธิพุทธรักษาที่เน้นด้านการศึกษา สมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้ ที่เน้นด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งงานด้านสาธารณสุขที่ร่วมมือกับองค์กรและมูลนิธิต่างๆ เป็นต้น

รายชื่อองค์กรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมประจำปี 2565 https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket