“ไทยสมายล์” เตรียมเปิดบิน “สุวรรณภูมิ-ตรัง” เริ่ม 25 ก.พ.นี้ วันละ 1 เที่ยวบิน เสริมศักยภาพท่องเที่ยวไทย ดันเมืองรองเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางภาคใต้ และรองรับการเดินทางที่จะเพิ่มขึ้น

นายวิเศรษฐ์ สนธิชัย รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด กล่าวว่า สายการบินไทยสมายล์พร้อมเปิดเส้นทางภายในประเทศใหม่ “สุวรรณภูมิ-ตรัง” เริ่มวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ทำการบินตรงทุกวัน วันละ 1 เที่ยวบิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ชาวนครตรัง และจังหวัดใกล้เคียง เช่น สตูล พัทลุง ดันศักยภาพเมืองรองที่มีความพร้อมทั้งด้านเศรษฐกิจ แหล่งท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นหนึ่งจุดหมายการเดินทางที่สำคัญในภาคใต้และรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ที่ต้องการกลับภูมิลำเนา หรือติดต่อธุรกิจ ราชการ และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

สำหรับเที่ยวบิน “สุวรรณภูมิ-ตรัง” ไทยสมายล์ให้บริการแบบฟูลเซอร์วิส บริการอาหารแบบนำกลับ จองที่นั่งล่วงหน้า และบริการฟรีน้ำหนักกระเป๋าสูงสุด 30 กิโลกรัม โดยให้บริการ 2 ชั้นที่นั่งโดยสาร ได้แก่ พรีเมียมอีโคโนมี หรือ Smile PLUS Class 12 ที่นั่ง และชั้นอีโคโนมี หรือ Smile Class 150/156 ที่นั่ง โดยเครื่องบินแอร์บัส A320-200 ที่พร้อมพรั่งไปด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน ราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาท/ท่าน/เที่ยว (รวมทุกอย่างแล้ว)

เริ่มเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป เปิดทำการจองที่นั่งล่วงหน้าได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สนใจสำรองที่นั่งได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/3HEisrE , ศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) โทร. 1181 หรือ 0-2118-8888, ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารไทยสมายล์ (Smile Service Center) และตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารไทยสมายล์ (Smile Travel Agents) ทั่วประเทศ

“ในปัจจุบันการท่องเที่ยวภายในประเทศ นับเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาวะที่เกิดการระบาดโควิด-19 ด้วยศักยภาพความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของนครตรัง พร้อมยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองด้วยวิสัยทัศน์ “นครตรังแห่งอนาคต” เสริมศักยภาพให้เมืองท่องเที่ยวแห่งนี้มีความแข็งแกร่งทั้งด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาเมืองในมิติต่างๆ อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ไทยสมายล์ได้รับมอบตราสัญลักษณ์ SHA+ (SHA Plus) นับเป็นสายการบินแรกร่วมกับการบินไทยที่ได้ยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยและสุขอนามัยในการให้บริการบนอากาศยาน สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารบนเที่ยวบิน ซึ่งจะต้องผ่านเกณฑ์ SHA (Amazing Thailand Safety and Health Administration) ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้ว เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ไม่ต่ำกว่า 70% ของพนักงานทั้งหมด

นอกจากนี้ สายการบินยังปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในการกำกับดูแลพนักงานด่านหน้าที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้โดยสารให้มีการรับการฉีดวัคซีนครบ 100% และมีการดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิดในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งจะช่วยให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยตลอดการเดินทางมากยิ่งขึ้น

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business