รมช.คลังประเมินสงคราม “รัสเซีย-ยูเครน” ระยะสั้น เชื่อกองทุนน้ำมันฯ ยังมีเงินเพียงพอ ดูแลราคาพลังงานในภาพรวมได้ ยังไม่ลดภาษีน้ำมันเบนซิน

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่เกิดขึ้นในขณะนี้นั้น เชื่อว่าจะเป็นสถานการณ์ในระยะสั้น เพราะขณะนี้นานาประเทศ ทั้งยุโรป อเมริกา และจีน ต่างก็พยายามเข้าไปดูและ เพื่อไม่ให้สถานการณ์ความรุนแรงขยายวงกว้างไปมากกว่านี้

อย่างไรก็ตาม จากผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อราคาพลังงาน และราคาสินค้าให้ปรับขึ้นสูงขึ้นนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามเข้าไปดูแลราคาไม่ให้พุ่งสูงจนเกินไป ซึ่งในส่วนของกระทรวงการคลังก็ดูแลให้เศรษฐกิจได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ส่วนเรื่องจะต้องใช้มาตรการลดภาษีน้ำมันเบนซินเข้าไปช่วยหรือไม่นั้น เชื่อว่าขณะนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ยังมีเงินเพียงพอที่จะสามารถดูแลราคาพลังงานในภาพรวมได้อยู่

“มองว่าสถานการณ์สงครามจะเป็นจะแค่ช่วงสั้น ขณะที่ผลกระทบต่อราคาพลังงาน โดยเฉพาะน้ำมัน กองทุนน้ำมันฯ ก็ยังมีเงินเพียงพอที่จะดูแลได้อยู่ ดังนั้น จึงเร็วไปที่จะมาพูดเรื่องการลดภาษีน้ำมันเบนซิน และในช่วงนี้จึงอยากขอความร่วมมือให้ลดการใช้รถส่วนตัวลง และหันมาใช้รถสาธารณะมากขึ้น เพื่อลดการใช้น้ำมัน และเป็นการช่วยประคองในภาวะที่เรามีปัญหาร่วมกัน” นายสันติกล่าว

นอกจากนี้ กระทรวงที่ดูแลในเรื่องนี้ เช่น กระทรวงพาณิชย์ ก็ได้เข้าไปดูแลเรื่องราคาสินค้า กระทรวงพลังงาน ก็ได้เข้าไปดูแลเรื่องของราคาพลังงาน โดยเฉพาะน้ำมัน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อต้นทุน หรือกระทบต่อต้นทุนสินค้าน้อยที่สุด เพราะจะส่งผลต่อราคาสินค้า และกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนได้

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance