บสย. – SME D Bank ผนึกความร่วมมือ จับคู่ กู้พร้อมค้ำ “สินเชื่อ SMEs Re-Start” วงเงิน 2,000 ล้านบาท เร่งเติมทุนเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการเอสเอ็มอีธุรกิจท่องเที่ยว

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ได้ผนึกความร่วมมือกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ในโครงการจับคู่ กู้พร้อมค้ำ สินเชื่อ SMEs Re-Start วงเงิน 2,000 ล้านบาท ของ SME D Bank

ร่วมกับโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS9 : ดีแน่นอน / บัญชีเดียว และโครงการ Micro 4 รายเล็กเสริมทุน เพื่อเติมทุนให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ร้านอาหาร บริษัทนำเที่ยว ร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ และเกี่ยวเนื่อง (Supply Chain) รวมถึงเอสเอ็มอีทุกประเภทที่เป็นคู่ค้ากับกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ภายใต้โครงการความร่วมมือดังกล่าว บสย. และ SME D Bank มั่นใจว่าจะช่วยผู้ประกอบการท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง เข้าถึงเงินทุน นำไปเสริมสภาพคล่อง ลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ หรือสำรองเป็นทุนหมุนเวียน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.5% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาทต่อราย ผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี ปลอดชำระเงินต้น สูงสุด 2 ปี

นอกจากนี้ ยังยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ 2 ปี ระยะเวลาการค้ำประกันสูงสุด 10 ปี โดย บสย. พร้อมอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการกลุ่มท่องเที่ยว และเกี่ยวเนื่อง สามารถขอรับคำปรึกษาฟรี เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือ บสย. – SME D Bank ค้ำประกันสินเชื่อ SMEs Re-Start ผ่านสายด่วนศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs หรือ บสย. F.A. Center 02 -890 -9999

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance