ทีเอ็มบีธนชาต หรือทีทีบี ประกาศแต่งตั้งผู้บริหาร “ศรัณย์ ภู่พัฒน์” เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ หนุนส่งมอบผลิตภัณฑ์-โซลูชั่นให้ลูกค้าธุรกิจบรรลุเป้าหมายเติบโตอย่างยั่งยืน มีผลตั้งแต่ 1 เม.ย. 2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 ทีเอ็มบีธนชาต หรือทีทีบี (ttb) แต่งตั้งนายศรัณย์ ภู่พัฒน์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยรับผิดชอบดูแลสนับสนุนลูกค้าธุรกิจของธนาคาร ส่งมอบผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าในทุกสถานการณ์ พร้อมยกระดับประสบการณ์ทางการเงินที่ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ นายศรัณย์เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในธุรกิจตลาดเงินและบริการธุรกรรมทางการเงินหลากหลายด้าน อาทิ สินเชื่อการค้าต่างประเทศ ธุรกรรมทางการเงินภายในประเทศ สินเชื่อเครือข่ายธุรกิจ วาณิชธนกิจ และธุรกิจตลาดทุน

จึงมีความเข้าใจปัญหาและความต้องการของลูกค้าธุรกิจเป็นอย่างดีในทุกแง่มุม รวมทั้งยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังดีลสำคัญของธนาคารในส่วนธุรกิจตลาดทุนและตลาดเงินกับบริษัทชั้นนำของประเทศไทยอีกมากมาย

นอกจากนี้ นายศรัณย์ยังเป็นผู้บริหารหลักที่ขับเคลื่อนหน่วยงาน Agile Commercial Digital Innovation ของธนาคาร เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาดิจิทัลโซลูชั่นให้ลูกค้าธุรกิจนำไปยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานและต่อยอดธุรกิจได้ โดยเป็นผู้ริเริ่มโซลูชั่นใหม่ ๆ ที่สร้างความแตกต่าง และทำให้ธนาคารก้าวขึ้นเป็นผู้นำในตลาด

อาทิ “ttb multi-currency account” นวัตกรรมระบบบัญชีสำหรับบริหารหลายสกุลเงินที่ดีสุด เพื่อธุรกิจนำเข้าและส่งออก ที่ช่วยบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงิน การยกระดับการทำธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศของธุรกิจขึ้นบนช่องทางออนไลน์ได้ทุกธุรกรรม

รวมไปถึงบริการโอนเงินไปต่างประเทศ ทีทีบี (ttb outward remittance) ซึ่งทีเอ็มบีธนชาตเป็นธนาคารแรกที่อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถโอนเงินไปต่างประเทศบนมือถือได้

ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ นายศรัณย์ยังคงสานต่อพันธกิจให้ทีเอ็มบีธนชาตเป็นพันธมิตรที่ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และเอสเอ็มอีไว้วางใจให้ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจในทุกสถานการณ์ ด้วยแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อขยายธุรกิจได้เต็มศักยภาพ

รวมถึงบริการและดิจิทัลโซลูชั่นที่จะยกระดับประสิทธิภาพการบริหารของธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ ผลิตภัณฑ์และบริการที่จะดูแลชีวิตทางการเงินพนักงานและคู่ค้าให้ดีขึ้น

การบริหารความเสี่ยง และการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจ รวมไปถึงซัพพลายเชนโซลูชั่น ที่ตอบโจทย์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงิน ตั้งแต่ผู้ประกอบการรายใหญ่ ไปจนถึงการช่วยเหลือและสนับสนุนเอสเอ็มอี ซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจทั้งระบบ

ทั้งนี้ นายศรัณย์จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จาก University of Houston ประเทศสหรัฐอเมริกา

เขามีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินและการลงทุนกับสถาบันการเงินและการลงทุนชั้นนำหลายแห่ง ก่อนมาเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจตลาดเงินและบริการธุรกรรมทางการเงินของทีเอ็มบีธนชาต

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance