คลังเผย 4 เดือนแรกปีงบ’65 เก็บรายได้ทะลุ 7.58 แสนล้านบาท เกินเป้าหมายกว่า 4.2 หมื่นล้านบาท ชี้สรรพากรเก็บภาษีทะลุเป้า 7 หมื่นล้านบาท จากภาษีบุคคลธรรมดา-นิติบุคคลได้เพิ่มขึ้น ด้านรัฐวิสาหกิจส่งรายได้เกินเป้ากว่า 6.7 พันล้านบาท

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564-มกราคม 2565) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 758,388 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 42,676 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6% และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 6.1%

ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร สูงกว่าประมาณการ 70,648 ล้านบาท คิดเป็น 14.7% จากการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย เนื่องจากเป็นไปตามการขยายตัวของการนำเข้า ราคาน้ำมันดิบดูไบ รวมถึงรายได้ของนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่เริ่มฟื้นตัวตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ขณะที่การนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจสูงกว่าประมาณการจากการนำส่งรายได้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่สูงกว่าประมาณการเป็นสำคัญ โดยส่งผลให้ในช่วง 4 เดือนแรก การนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ สูงกว่าประมาณการ 6,737 ล้านบาท คิดเป็น 14.7%

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance